herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 361/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Hallera 45

ZARZĄDZENIE NR 361/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 07 września 2009r.

 

 

w sprawie     ustalenia  ceny  oraz  udzielenia  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  lokalu   mieszkalnego nr 10 mieszczącego się w budynku położonym w  Grudziądzu  przy ul. Hallera 45

 

                Na podstawie art. 44 ust. 2 i art. 45  ust. 3  w związku z art. 47a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe ” (Dz. U. Nr 84, poz. 948  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Ustala się cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 mieszczącego się w   budynku położonym w Grudziądzu  przy  ulicy  Hallera 45 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na kwotę 82.908,00 złotych (słownie: osiemdziesiątdwatysiącedziewięćsetosiem złotych 00/100).

           

            2. Obniża się ustaloną w ust. 1 cenę sprzedaży o 95 % do wysokości 4.145,00 złote   (słownie: czterytysiącestoczterdzieścipięćzłotych 00/100) po uwzględnieniu 25 - letniego okresu zatrudnienia Pana Dariusza Krakowskiego w PKP CARGO S.A. Zakład Taboru w Bydgoszczy oraz rocznego okresu najmu lokalu.

 

            3.  Udziela się  nabywcy lokalu 25% bonifikaty od jego ceny sprzedaży ustalonej  w sposób określony w ust. 2 w związku z jednorazową wpłatą należności, po uwzględnieniu której, ostateczna cena wyniesie 3.109,00 złote (słownie: trzytysiącestodziewięćzłotych 00/100).

 

            § 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

            § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 19-10-2009 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-10-2009 14:20