herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 366/09 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 366/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 09 września 2009r.

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność  gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

 

            Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 Uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 108, poz. 1883), zarządzam co następuje:

 

            § 1. W Zarządzeniu Nr 216/07 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 1 ust. 1 zarządzenia otrzymuje brzmienie:

 

„1. Obciążyć nieruchomość gruntową stanowiącą w 3746/4787 częściach własność gminy – miasto Grudziądz położoną w Grudziądzu przy ul. Prusa 10, oznaczoną jako działka     nr 356/1 o pow. 629m², dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 40091 prawem służebności gruntowej.”

 

2)      w § 1 ust. 2 zarządzenia otrzymuje brzmienie:

 

„2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele oraz użytkownicy nieruchomości położonej przy ul. Prusa, stanowiącej działkę nr 356/2 o powierzchni 893m², zapisanej w księdze wieczystej KW 18910, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, uzyskują prawo do przejścia i przejazdu przez cały teren  nieruchomości opisanej w ust. 1.

 

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 3. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

           

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 19-10-2009 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-10-2009 14:22