herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 372/09 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

ZARZĄDZENIE NR 372/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 15 września 2009 r.

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

 

Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. W Zarządzeniu Nr 155/2008 Prezydenta Grudziądza z dnia 05 maja 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, wprowadza się następującą zmianę:

 

1) § 1 zarządzenia otrzymuje brzmienie:

 

„Przeznaczyć do zbycia część nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy Alei Wigury, oznaczonej jako działka nr 10/3 o pow. 8.2371 ha, obręb 89, KW 18904.”

 

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 19-10-2009 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-10-2009 14:25