herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 375/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR   375 /09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia  15 września  2009 r.

 

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) a także § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określenia zasad dotyczących obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1 Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość    gruntową stanowiącą  własność gminy-miasto Grudziądz  położoną w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 22 oznaczoną jako działka  nr  5/6 w obr. 36  o powierzchni  6169 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW TO1U/00014329/4.

 

2. Wykonanie  służebności  gruntowej  polegać będzie na tym, że każdocześni   właściciele nieruchomości   położonej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej jako  działka  nr 5/7 w obr. 36 o powierzchni 50 m², zapisanej w księdze wieczystej KW TO1U/00014329/4, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej,  uzyskują prawo  przejścia  i przejazdu  przez teren  nieruchomości opisanej w § 1.ust.1. 

 

§ 3. Graficzny obraz służebności drogowych  przedstawia  załączona mapa.

 

§4.Wykonywanie służebności gruntowej następuje nieodpłatnie.

  

§5.Każdocześni właściciele nieruchomości władnącej zobowiązani są do partycypowania w  kosztach związanych z utrzymaniem drogi w należytym stanie oraz utrzymania porządku.

 

            §6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 19-10-2009 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-10-2009 14:27