herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 404/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 404/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZ

z dnia 24 września 2009r.

 

 

w  sprawie  obciążenia  nieruchomości  stanowiącej własność  gminy – miasto Grudziądz     prawem  służebności  gruntowej

 

               Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 Uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 108, poz. 1883), zarządzam co następuje:

 

            § 1  Obciążyć nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy-miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - ulicy Tysiąclecia, oznaczoną jako działka nr 8/74 o powierzchni 3.341 m² w obrębie nr 19, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 21962  prawem służebności gruntowej.

 

            § 2 Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości stanowiących działki nr 8/63 o pow. 1.451 m², nr 8/64 o pow. 1.648 m², nr 8/65 o pow. 1.021 m², nr 8/66 o pow. 1.035 m², nr 8/67 o pow. 1.102 m², nr 8/68 o pow. 1.259 m², nr 8/70 o pow. 1.120 m², zapisane w księdze wieczystej KW 21962, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, uzyskują prawo do przejścia i przejazdu  przez teren  nieruchomości opisanej w ust. 1.

 

            § 3  Graficzny obraz służebności drogowej  przedstawia załączona mapa.                                                                                                

 

            § 4 Wykonywanie służebności gruntowej następuje nieodpłatnie.

  

            § 5 Każdocześni właściciele nieruchomości władnącej mają obowiązek ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem drogi dojazdowej w należytym stanie oraz odpowiadają za  utrzymanie porządku.

 

            § 6 Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 7 Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

            § 8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 21-10-2009 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 21-10-2009 15:10