herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 408/09 w sprawie zamiany nieruchomości gminy – miasto Grudziądz a Grudziądzkim Parkiem Przemysłowym Sp. z o. o. w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 408/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 24 września 2009r.

 

 

w sprawie  zamiany nieruchomości gminy – miasto Grudziądz a Grudziądzkim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. w Grudziądzu

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

 

           § 1. Zamianę prawa własności nie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz  położonej w Grudziądzu przy:

 

-         ul. Łyskowskiego, oznaczonej jako działki nr 7/13 o pow. 20.516m2, nr 8/14 o pow.   234m2, nr 14/7 o pow. 178m2,  w obr. 19, zapisanej  w księdze wieczystej  KW 21962

 

na prawo własności nie zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Grudziądzu położonych w Grudziądzu przy:

 

-         ul. Droga Łąkowa, oznaczonej jako działki nr 21/708 o pow. 282m2, nr 21/714 o pow.   1.435m2, nr 21/715 o pow. 3.850m2, nr 21/723 o pow. 18.069m2, nr 21/741 o pow. 416m2, w obr. 118, zapisanej  w księdze wieczystej  KW 37167,

 

-         ul. Droga Łąkowa, oznaczonej jako działki nr 21/734 o pow. 37.573m2, nr 21/744 o pow. 3.061m2, w obr. 118, zapisanej  w księdze wieczystej  KW 37251,

 

-         ul. Polskich Skrzydeł, oznaczonej jako działki nr 21/721 o pow. 16.161m2, w obr. 118, zapisanej  w księdze wieczystej  KW 37167.

 

§ 2. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości zastosowana zostanie dopłata w wysokości równej różnicy ich wartości.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            §   4.   Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

            §   5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 21-10-2009 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 21-10-2009 15:13