herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 414/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 13632 na rzecz Skarbu Państwa

 

            ZARZĄDZENIE NR  414/09

             PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

 z dnia 29 września 2009 r.       

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie  hipoteki wpisanej w księdze wieczystej  KW  13632  na  rzecz  Skarbu Państwa

 

 

     Na  podstawie  art. 94  ustawy  z  dnia 6 lipca 1982 r. o  księgach  wieczystych  i  hipotece ( Dz. U. z  2001 r. Nr 124, poz.1361, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

    §  1.  Wyrażam  zgodę  na  wykreślenie  hipoteki w wysokości 14.409,66 złotych /słownie: czternaścietysięcyczterystadziewięćzłotych 66/100/, waloryzowanej w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, wpisanej w księdze wieczystej KW 13632 na rzecz Skarbu Państwa, w celu zabezpieczenia  nie spłaconej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Porucznika Krzycha, stanowiącej działki nr 8/75, 8/76, 24/46, 24/47, 8/36  o łącznej powierzchni 9149 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 13632, wobec dokonania zapłaty całości w/wym opłaty w wysokości 24.016,10 złotych wraz z waloryzacją.

 

     § 2.  Wykonanie   Zarządzenia   powierza   się   Naczelnikowi   Wydziału   Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

     § 3.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 21-10-2009 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-10-2009 14:32