herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 363/09 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kołłątaja

ZARZĄDZENIE NR 363/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 07 września 2009 r.

 

 

w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości

położonej w Grudziądzu przy ul. Kołłątaja

 

 

            Na podstawie art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

            § 1. Z tytułu sprzedaży Państwu Grażynie i Marianowi Domagalskim nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kołłątaja, stanowiącej działkę nr 1/100 o pow. 224 m²,  w obrębie 14, zapisanej w księdze wieczystej KW 19970, ustalam zapłatę ceny sprzedaży w kwocie 10.614,00 zł (słownie: dziesięćtysięcysześćsetczternaściezłotych) w tym 1.914,00 zł 22 % podatek VAT, w sposób następujący:

 

1.      kwota 2.639,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsettrzydzieścidziewięćzłotych) płatna najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, w tym 1.914,00 zł 22 %          podatek VAT;

 

2.      pozostała należność w kwocie 7.975,00 zł (słownie: siedemtysięcydziewięćset-siedemdziesiątpięćzłotych) płatna przez okres jednego roku w 11 ratach miesięcznych w wysokości po 725,00 zł każda, wnoszonych począwszy od          01 listopada 2009 r. do 30 września 2010 r., w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca; podlega zabezpieczeniu hipoteką;

 

3.      niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu od dnia zawarcia umowy notarialnej przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

          § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 06-11-2009 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-11-2009 07:48