herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 392/09 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Oliwskiej i ulicy Paderewskiego

ZARZĄDZENIE NR 392/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 21 września 2009r.

 

 

w sprawie  zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Oliwskiej i

ulicy Paderewskiego

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

 

           § 1. Zamianę prawa własności nie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz  położonej w Grudziądzu przy:

 

-         ul. Paderewskiego, oznaczonej jako działka nr 37/1 w obr. 15 o powierzchni  13m2, zapisanej  w księdze wieczystej  KW 22123

 

oraz udziałów wynoszących po 1/2 część w prawie własności nie zabudowanych nieruchomości stanowiących własność  gminy – miasto Grudziądz  położonych w Grudziądzu przy:

 

-   ul. Oliwskiej, oznaczonej jako działki nr 34/20 o pow. 4m2 i nr 36/9 o pow. 18m2 w obr. 15, zapisanej w księdze wieczystej KW 15720,

 

-  ul. Oliwskiej oznaczonej jako działka nr 34/18 o pow. 57m2 w obr. 15, zapisanej w księdze wieczystej KW 22123

 

na udział wynoszący 1/2 część w prawie własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Marleny i Zbigniewa Czemerda, oznaczonej jako działka nr 35/5 o pow. 65m2 w obr. 15, zapisanej w księdze wieczystej KW 30012.

 

            § 2 W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości zastosowana zostanie dopłata w wysokości równej różnicy ich wartości.

 

            § 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            §   4  Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

            §   5  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 06-11-2009 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-11-2009 07:53