herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 396/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Hallera 50

ZARZĄDZENIE NR 396/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 22 września 2009r.

 

 

w sprawie  ustalenia  ceny  oraz  udzielenia  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  lokalu   mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w  Grudziądzu  przy ul. Hallera 50

 

                Na podstawie art. 44 ust. 2 i art. 45  ust. 3  w związku z art. 47a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe ” (Dz. U. Nr 84, poz. 948  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Ustala się cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w   budynku położonym w Grudziądzu  przy  ulicy  Hallera 50 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na kwotę 74.285,00 złotych (słownie: siedemdziesiątczterytysiącedwieście osiemdziesiątpięćzłotych00/100).

           

            2. Obniża się ustaloną w ust. 1 cenę sprzedaży o 95 % do wysokości 3.714,00 złote   (słownie: trzytysiącesiedemsetczternaściezłotych00/100) po uwzględnieniu 34 - letniego okresu zatrudnienia Pana Szczepana Koseda w Przedsiębiorstwie PKP oraz 11 - letniego  okresu najmu lokalu.

 

            3.  Udziela się  nabywcy lokalu 25% bonifikaty od jego ceny sprzedaży ustalonej  w sposób określony w ust. 2 w związku z jednorazową wpłatą należności, po uwzględnieniu której, ostateczna cena wyniesie 2.786,00 złote (słownie: dwatysiącesiedemsetosiemdziesiąt sześćzłotych00/100).

 

            § 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

            § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 06-11-2009 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-11-2009 07:56