herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 382/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gałczyńskiego

 

ZARZĄDZENIE Nr 382/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 16 września 2009r.     

 

 

w sprawie  nabycia na rzecz gminy –  miasto   Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gałczyńskiego

 

 

            Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia  22 kwietnia 1998 r.  w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)  oraz  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z  2004 r. Nr 261,  poz. 2603  z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

           § 1. Nabycie na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Gałczyńskiego, oznaczonej     w ewidencji gruntów jako działka nr 16/1 o powierzchni 5 m2  , obręb 108, zapisanej  w księdze wieczystej KW nr 6313, w związku z zajęciem pod pas drogowy ulicy Gałczyńskiego. . 

 

            § 2. Cena nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonej  w § 1 została   uzgodniona z użytkownikiem wieczystym w drodze negocjacji.

 

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Geodezji   i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 19-11-2009 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-11-2009 15:11