herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 390/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej

ZARZĄDZENIE Nr  390 /09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 21 września 2009r.     

 

 

w sprawie nabycia  na  rzecz  gminy –  miasto Grudziądz    prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu  przy ul. Jodłowej

 

 

       Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia  22 kwietnia 1998 r.  w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)  oraz  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z  2004 r. Nr 261,  poz. 2603  z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

           § 1. Nabycie na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Jodłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 33/48 o powierzchni 59 m2  , działka nr 33/20 o powierzchni 44 m2 oraz  działka nr 33/22 o powierzchni 44 m2, obręb 152, KW 17305.

 

           § 2. Cena nabycia prawa własności nieruchomości określonej w § 1 została   uzgodniona z właścicielami w drodze negocjacji.

 

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami.

 

             § 4.  Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

 § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 19-11-2009 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-11-2009 15:12