herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 394/09 w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 38

ZARZĄDZENIE Nr 394/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia  21 września 2009r.     

 

 

w sprawie  nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 38

 

 

            Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r.  w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)  oraz  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z  2004 r. Nr 261,  poz. 2603  z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

           § 1. Nabycie na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej, oznaczonej     w ewidencji gruntów jako działka nr 5  o powierzchni 48 m2  , obręb 101,  zapisanej      w księdze wieczystej KW Nr T01U/00000720/4  w  związku  z  zajęciem  pod  pas drogowy

( chodnik) ulicy Chełmińskiej.

 

            § 2. Cena nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonej  w § 1 została   uzgodniona z użytkownikiem wieczystym – Spółdzielnią Mieszkaniową w Grudziądzu.

 

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji   i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 19-11-2009 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-11-2009 15:15