herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLVII/103/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2009-12-24 09:28
dokument UCHWAŁA NR XLVII/102/09 w sprawie wyrażenia zgody do wypowiedzenia porozumienia pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a gminą Grudziądz 2009-12-24 09:20
dokument UCHWAŁA NR XLVII/101/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na II półrocze 2009 roku 2009-12-24 09:16
dokument UCHWAŁA NR XLVII/100/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę – miasto Grudziądz 2009-12-24 08:28
dokument UCHWAŁA NR XLVII/99/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę – miasto Grudziądz 2009-12-24 08:26
dokument UCHWAŁA NR XLVII/98/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę – miasto Grudziądz 2009-12-24 08:26
dokument UCHWAŁA NR XLVII/97/09 w sprawie wyrażenia woli zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu dwóch pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości przy ul. Słowackiego 27 w Grudziądzu 2009-12-24 07:57
dokument UCHWAŁA NR XLVII/96/09 w sprawie przyjęcia "Programu wspólpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok" 2009-12-23 15:03
dokument UCHWAŁA NR XLVII/95/09 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2009-12-23 14:43
dokument UCHWAŁA NR XLVII/94/09 zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2009 - 2013" 2009-12-28 09:12
dokument UCHWAŁA NR XLVII/93/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2009-12-29 09:42
dokument UCHWAŁA NR XLVII/92/09 w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli 2009-12-22 09:07
dokument UCHWAŁA NR XLVII/91/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli miejskich na 2009 rok 2010-01-29 10:52
dokument UCHWAŁA NR XLVII/90/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2009-12-21 14:00
dokument UCHWAŁA NR XLVII/89/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2009-12-21 13:30
dokument UCHWAŁA NR XLVII/88/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-12-21 08:56