herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLIX/125/09 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: "Śródmieście Północne", obejmującego obszar zawarty między nabrzeżem Wisły, ulicami Nadgórną, Jagiełły, Saperów, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą 2010-02-01 10:55
dokument UCHWAŁA NR XLIX/124/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granicą administracyjną miasta 2010-02-01 10:48
dokument UCHWAŁA NR XLIX/123/09 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy – miasto Grudziądz 2010-01-29 14:31
dokument UCHWAŁA NR XLIX/122/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2010-01-29 14:57
dokument UCHWAŁA NR XLIX/121/09 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli miejskich na 2010 rok 2010-01-29 14:40
dokument UCHWAŁA NR XLIX/120/09 w sprawie nadania Statutu Muzeum im. ks.dr. Władysława Łegi w Grudziądzu 2010-01-29 13:10
dokument UCHWAŁA NR XLIX/119/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2010-01-29 12:00
dokument UCHWAŁA NR XLIX/118/09 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych 2010-01-29 10:58
dokument UCHWAŁA NR XLIX/117/09 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2010 - 2014" 2010-03-26 07:40
dokument UCHWAŁA XLIX/116/09 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-01-28 13:03
dokument UCHWAŁA NR XLIX/115/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2010-05-10 14:24