herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Parkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-04-22 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/10 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Aleja Sportowców z ulicą Podhalańską, z przeznaczeniem na sezonową lokalizację przyczepy gastronomicznej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-04-22 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-04-22 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/10 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2010-04-01 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-04-22 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-04-22 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/10 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ziemi Chełmińskiej 5. 2010-04-22 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/10 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ziemi Chełmińskiej 1. 2010-04-22 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/10 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2010-04-01 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gałczyńskiego 2010-04-22 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-04-22 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/10 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2010-03-25 13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/10 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Działyńskich 13 2010-04-22 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/10 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok 2010-03-25 13:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-03-25 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/10 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2010-03-25 13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-03-25 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-03-25 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2010-03-25 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/10 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 2010-03-25 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/10 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej 2010-03-25 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego 55 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-03-25 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/10 zmieniające Zarządzenie nr 373/09 Prezydenta Grudziądza w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-03-25 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/10 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 6 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Karabinierów 4 2010-03-25 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku 2010-03-25 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/10 zmieniające Uchwałę Zarządu Miasta Grudziądza w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010-03-25 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-03-25 13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2010-03-25 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen za usługi realizowane przez Cmentarz Komunalny w Grudziądzu 2010-03-25 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej 20 2010-03-25 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-03-25 13:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/10 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu 2010-03-11 13:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cmentarnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-03-11 13:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 34 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Narutowicza 24 – Czarnieckiego 4. 2010-03-25 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/10 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 34 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Narutowicza 24 – Czarnieckiego 4. 2010-03-25 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Lotniczej 1 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-03-11 13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/10 w sprawie harmonogramu realizacji w 2010 roku zadań służących realizacji celów "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2004-2015" 2010-03-11 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/10 w sprawie wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł 2010-03-11 13:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/10 w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 2010-03-11 13:05