herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 146/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w Grudziądzu przy zbiegu ul. Al. 23 Stycznia z ul. Portową oraz na Błoniach nad Wisłą, z przeznaczeniem pod letnie ogródki gastronomiczny oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2010-05-19 12:41
ZARZĄDZENIE NR 145/10 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarna Droga, zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-05-19 12:40
ZARZĄDZENIE NR 144/10 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2010-05-19 12:38
ZARZĄDZENIE NR 143/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-05-19 12:08
ZARZĄDZENIE NR 142/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 458/09 z dnia 30 pażdziernika 2009 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy – miasto Grudziądz 2010-05-18 15:12
ZARZĄDZENIE NR 141/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-05-19 12:08
ZARZĄDZENIE NR 140/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-05-19 12:07
ZARZĄDZENIE NR 139/10 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2010-05-19 12:06
ZARZĄDZENIE NR 138/10 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Biura Obsługi Projektu d/s realizacji projektu "Dajmy szansę dzieciom" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-05-19 12:05
ZARZĄDZENIE NR 137/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-05-19 12:04
ZARZĄDZENIE NR 136/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letnie ogródki gastronomiczny oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2010-05-19 12:03
ZARZĄDZENIE NR 135/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-05-19 12:02
ZARZĄDZENIE NR 134/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-05-19 12:01
ZARZĄDZENIE NR 133/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2010-05-18 15:25
ZARZĄDZENIE NR 132/10 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki zwykłej wpisanej w księdze wieczystej KW 21730 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2010-05-18 15:24
ZARZĄDZENIE NR 131/10 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki zwykłej wpisanej w księdze wieczystej KW 21729 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2010-05-18 15:11
ZARZĄDZENIE NR 130/10 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu 2010-05-19 11:57
ZARZĄDZENIE NR 129/10 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości częściowo zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym, położonej w Grudziądzu przy ulicy Toruńskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2010-05-18 15:04
ZARZĄDZENIE NR 128/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2010-05-18 14:55
ZARZĄDZENIE NR 127/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Dąbrowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-05-18 14:54
ZARZĄDZENIE NR 126/10 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2010 rok 2010-05-18 14:52
ZARZĄDZENIE NR 125/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-05-18 14:48
ZARZĄDZENIE NR 124/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ziemi Chełmińskiej 5. 2010-04-22 08:39
ZARZĄDZENIE NR 123/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-05-18 14:47
ZARZĄDZENIE NR 122/10 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2010-04-22 08:37
ZARZĄDZENIE NR 121/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-04-22 08:36
ZARZĄDZENIE NR 120/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-04-22 08:35
ZARZĄDZENIE NR 119/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-04-22 08:33
ZARZĄDZENIE NR 118/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 79-81, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-04-22 08:32
ZARZĄDZENIE NR 117/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jackowskiego 29, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2010-04-22 08:30
ZARZĄDZENIE NR 116/10 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej garażem blaszanym, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2010-04-22 08:29
ZARZĄDZENIE NR 115/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-04-22 08:28
ZARZĄDZENIE NR 114/10 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ziemi Chełmińskiej 1. 2010-04-22 08:27
ZARZĄDZENIE NR 113/10 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu na rzecz mieszkańców innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 2010-04-22 08:26
ZARZĄDZENIE NR 112/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gałczyńskiego 2010-04-22 08:22
ZARZĄDZENIE NR 111/10 zmieniające Zarządzenie nr 229/09 Prezydenta Grudziądza w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą - miasto Grudziądz a ENERGA OPERATOR S.A. w Gdańsku 2010-04-22 08:21
ZARZĄDZENIE NR 110/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Portowej 12 2010-04-22 08:20
ZARZĄDZENIE NR 109/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-04-22 08:19
ZARZĄDZENIE NR 108/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-04-22 08:18
ZARZĄDZENIE NR 107/10 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-04-22 08:17
ZARZĄDZENIE NR 106/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-04-22 08:15