herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/11 w sprawie powołania członków Rady Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu. 2011-05-25 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-05-02 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/11 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2010 rok 2011-04-27 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/11 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 2011-05-02 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/11 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-05-02 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-04-27 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/11 zmieniające zarządzenie w sprawie realizowania przedsięwzięć przez gminne jednostki organizacyjne 2011-04-27 09:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Drzymały oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-02 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-02 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2011-04-27 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/11 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu na rzecz mieszkańców innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 2011-04-27 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/11 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2011-04-27 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/11 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej 2011-04-27 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-04-27 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Paderewskiego 54 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-04-27 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/11 w sprawie przyznawania patronatu Prezydenta Grudziądza 2011-03-28 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2011-04-27 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/11 w sprawie określenia ilości i podporządkowania posterunków stałych Straży Miejskiej w Grudziądzu 2011-05-02 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-04-27 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/11 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 464/10 z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2011-05-25 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 1. 2011-04-27 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/11 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu 2011-05-02 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-04-27 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/11 w sprawie przyjęcia harmonogramu działań służących realizacji w 2011 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2004-2015" 2011-03-28 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Portowej 12 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-03-28 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/11 w sprawie zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza 2011-03-24 14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Solnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-03-24 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-03-24 14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/11 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2011-03-24 14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/11 zmieniające Zarządzenie Nr 32/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-03-24 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/11 zmieniające Zarządzenie Nr 33/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-03-24 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/11 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 2 2011-03-24 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/11 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2011-03-24 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/11 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 17258 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2011-04-27 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/11 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 17257 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2011-04-27 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-03-24 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36 2011-03-24 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36 2011-03-24 13:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-03-24 13:10