herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 137/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-25 12:02
ZARZĄDZENIE NR 136/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-05-25 12:01
ZARZĄDZENIE NR 135/11 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2011-05-25 12:00
ZARZĄDZENIE NR 134/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-05-25 11:59
ZARZĄDZENIE NR 133/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-05-25 11:59
ZARZĄDZENIE NR 132/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-05-25 11:58
ZARZĄDZENIE NR 131/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu miasta Grudziądza 2011-05-25 11:51
ZARZĄDZENIE NR 130/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2011-05-25 11:51
ZARZĄDZENIE NR 129/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-05-25 11:50
ZARZĄDZENIE NR 128/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-05-25 11:48
ZARZĄDZENIE NR 127/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2011-05-25 11:47
ZARZĄDZENIE NR 126/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-25 11:47
ZARZĄDZENIE NR 125/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-25 11:43
ZARZĄDZENIE NR 124/11 w sprawie powołania zespołu oceniającego w celu ponownego ustalenia oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu 2011-05-06 09:37
ZARZĄDZENIE NR 123/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2011-05-06 09:47
ZARZĄDZENIE NR 122/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonej do zbycia 2011-05-25 10:35
ZARZĄDZENIE NR 121/11 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1992 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2011-05-25 10:33
ZARZĄDZENIE NR 120/11 w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym i placówkom oświatowym specjalnym prowadzonym na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego 2011-05-06 09:34
ZARZĄDZENIE NR 119/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-05-25 10:27
ZARZĄDZENIE NR 118/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-05-06 09:33
ZARZĄDZENIE NR 117/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Puszkina 6. 2011-05-06 09:32
ZARZĄDZENIE NR 116/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-25 10:26
ZARZĄDZENIE NR 115/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cmentarnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-25 10:25
ZARZĄDZENIE NR 114/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-06 09:20
ZARZĄDZENIE NR 113/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia WPF miasta Grudziądza na lata 2011-2031 2011-05-04 08:23
ZARZĄDZENIE NR 112/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarnieckiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-06 08:55
ZARZĄDZENIE NR 111/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-04 08:24
ZARZĄDZENIE NR 110/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-05-06 09:31
ZARZĄDZENIE NR 109/11 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenie form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2011 roku 2011-05-02 08:38
ZARZĄDZENIE NR 108/11 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2011-05-02 08:36
ZARZĄDZENIE NR 107/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej 2011-05-25 10:22
ZARZĄDZENIE NR 106/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-05-06 09:24
ZARZĄDZENIE NR 105/11 zmieniające Zarządzenie Nr 75/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Portowej 12 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-05-04 08:22
ZARZĄDZENIE NR 104/11 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Śniadeckich, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, z przeznaczeniem pod lokalizację parkingu strzeżonego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2011-05-04 08:21
ZARZĄDZENIE NR 103/11 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów wypłat w roku 2011 wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych podległych gminie - miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2011-05-02 08:35
ZARZĄDZENIE NR 102/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-05-06 09:28
ZARZĄDZENIE NR 101/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Leona Wyczółkowskiego 2011-05-25 10:21
ZARZĄDZENIE NR 100/11 zmieniające Zarządzenie w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2011-04-04 15:15