herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2012-02-10 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-02-06 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-02-06 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/12 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-02-06 13:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-02-06 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku 2012-02-06 13:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej – GSIP" 2012-02-06 13:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-02-06 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-02-06 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/12 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Gen. J.Hallera, ulicy Piłsudskiego, ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicy Łęgi oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-02-06 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/12 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska i ulicy Łęgi oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-02-06 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie WPF miasta Grudziądza na lata 2012-2032 2012-01-27 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Solnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-02-06 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/12 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-02-06 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2012-01-27 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-01-27 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-01-27 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-02-06 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2012-02-06 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona i promocja zdrowia" w 2012 roku 2012-01-27 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/12 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 16 2012-01-27 08:05
dokument ZARZĄDZENIE 26/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2012-01-27 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2012-02-06 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-01-27 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej o oddania w dzierżawę 2012-02-06 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 82 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-02-06 13:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/12 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2012-01-19 14:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/12 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. gen. Józefa Kustronia 2012-01-19 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2012-01-19 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-01-19 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2012-01-19 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonej do zbycia 2012-01-19 14:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2012-01-19 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/12 w sprawie ustalenia terminów wypłat w roku 2012 wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych podległych gminie – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2012-01-17 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-01-17 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-01-17 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-01-17 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-01-17 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-01-17 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/12 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2012-01-19 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki zwykłej wpisanej w księdze wieczystej KW TO1U/000463187/7 na rzecz Skarbu Państwa 2012-01-17 11:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/12 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2012-01-19 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/12 w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2012 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta 2012-01-17 11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/12 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych znajdujących się w budynkach produkcyjno-magazynowych byłej "walcowni" Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. w upadłości przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu z przeznaczeniem pod działalność firm obecnie je użytkujących 2012-01-12 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-01-12 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/12 w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną dla mieszkańców Grudziądza 2012-01-12 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/12 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania patronatu Prezydenta Grudziądza 2012-01-17 13:22