herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 159/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2012-05-22 11:10
ZARZĄDZENIE NR 158/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-05-02 10:32
ZARZĄDZENIE NR 157/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-05-02 10:31
ZARZĄDZENIE NR 156/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-05-02 10:29
ZARZĄDZENIE NR 155/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-05-02 10:27
ZARZĄDZENIE NR 154/12 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2012-05-09 13:44
ZARZĄDZENIE NR 153/12 w sprawie wyznaczenia osób wchodzących w skład Stałego Dyżuru w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. 2012-05-10 14:40
ZARZĄDZENIE NR 152/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-05-02 10:30
ZARZĄDZENIE NR 151/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-05-02 10:25
ZARZĄDZENIE NR 150/12 w sprawie wyznaczenia likwidatora Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu 2012-05-14 09:38
ZARZĄDZENIE NR 149/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosmonautów, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-05-02 10:24
ZARZĄDZENIE NR 148/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2012-05-02 10:21
ZARZĄDZENIE NR 147/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-04-23 11:49
ZARZĄDZENIE NR 146/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicach Łyskowskiego, Karabinierów, Górnej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-04-23 11:48
ZARZĄDZENIE NR 145/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Magazynowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-04-23 11:47
ZARZĄDZENIE NR 144/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2012-04-19 14:23
ZARZĄDZENIE NR 143/12 w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2012-04-19 14:22
ZARZĄDZENIE NR 142/12 w sprawie powołania, organizacji i zadań Miejskiego Sztabu Operacyjnego ds. koordynacji na terenie miasta Grudziądza przedsięwzięć związanych z Finałowym Turniejem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz zasad i zakresu zabezpieczenia jego bieżącego funkcjonowania. 2012-04-19 14:22
ZARZĄDZENIE NR 141/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-04-12 08:05
ZARZĄDZENIE NR 140/12 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2012-04-13 13:56
ZARZĄDZENIE NR 139/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-04-12 08:04
ZARZĄDZENIE NR 138/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2012-04-12 08:03
ZARZĄDZENIE NR 137/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-04-12 08:02
ZARZĄDZENIE NR 136/12 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Marcinkowskiego 6 - 8 2012-04-12 08:01
ZARZĄDZENIE NR 135/12 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji letniego i zimowego utrzymania dróg w gminie - miasto Grudziądz 2012-04-19 14:14