herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 537/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Akacjowej

 

ZARZĄDZENIE Nr 537/12

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

     z dnia 03 grudnia 2012 r.      

 

 

w sprawie nabycia  na  rzecz  gminy –  miasto Grudziądz  prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu  przy ul. Akacjowej

 

 

 

       Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia  22 kwietnia 1998 r.  w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)  oraz  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z  2010 r. Nr 102,  poz. 651  z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

 

           § 1. Nabycie na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49/1 o powierzchni 0,0321 ha, obręb 153, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr KW 12321. 

 

           § 2. Cena nabycia prawa własności nieruchomości określonej w § 1 została   uzgodniona z właścicielem w drodze negocjacji.

 

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

             § 4.  Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

             § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 05-12-2012 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 11-12-2012 13:38