herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 575/12 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu 2013-03-25 11:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 574/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-01-10 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 573/12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2013-01-10 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 572/12 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie wymiaru, windykacji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2013-01-10 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 571/12 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2013-01-10 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 570/12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2012 rok 2013-01-14 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 569/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2013-01-10 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 568/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2013-01-10 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 567/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-01-10 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 566/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-01-10 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 565/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-01-10 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 564/12 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ul. Czarna Droga z ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności tenisa ziemnego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2013-01-10 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 563/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu 2013-01-02 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 562/12 w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości oddanej w użytkowanie Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu 2013-01-10 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 561/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku 2012-12-27 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 560/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonej do zbycia 2012-12-27 13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 559/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-12-27 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 558/12 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium 2012-12-27 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 557/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rybackiej, częściowo zabudowanej garażem blaszanym i przeznaczonej na polepszenie warunków zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-12-27 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 556/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-12-27 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 555/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym położonej w Grudziądzu przy ulicy Spacerowej, przeznaczonej na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-12-27 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 554/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Dworcowej 57, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-12-27 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 553/12 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2013-01-11 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 552/12 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr XXIII/48/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku 2012-12-27 13:28
dokument ZARZĄDZENIE 551/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2012-12-27 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 550/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-12-27 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 549/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-12-27 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 548/12 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2012-12-27 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 547/12 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia 2013-01-02 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 546/12 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz ul. Legionów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2012-12-27 13:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 545/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-12-11 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 544/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-12-11 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 543/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-12-27 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 542/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-12-27 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 541/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Akacjowej 2012-12-27 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 540/12 w sprawie: upoważnienia do występowania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskami o stwierdzenie nabycia nieruchomości gruntowych w granicach administracyjnych Grudziądza pozostających w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub Gminy-miasto Grudziądz, nie stanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne. 2012-12-27 13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 539/12 w sprawie: upoważnienia do występowania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskami o stwierdzenie nabycia nieruchomości gruntowych w granicach administracyjnych Grudziądza pozostających w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub Gminy-miasto Grudziądz, nie stanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne. 2012-12-27 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 538/12 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-12-11 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 537/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Akacjowej 2012-12-11 13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 536/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność miasta Grudziądz prawem służebności przesyłu 2012-12-11 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 535/12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 ? 2015" ? Załącznika do Uchwały Nr XLV/81/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" z późniejszymi zmianami. 2012-12-27 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 534/12 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2012-12-28 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 533/12 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2012-12-28 13:14