herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 544/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE NR 544/12

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 7 grudnia 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2da i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej:

1)      „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)”;

2)      „Świadczenie usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia, obejmujących pomoc w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwienie kontaktu z otoczeniem”;

3)      „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)”;

4)      „Udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza”;

5)      „Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, obejmującego  również zabezpieczenie jednego gorącego posiłku oraz niezbędnej odzieży, a także prowadzenie indywidualnej  pracy z osobami bezdomnymi polegającej na wspieraniu tych osób w wychodzeniu z bezdomności, rozwiązywaniu problemów życiowych, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia”;

6)      „Zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądza”;

7)      „Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla 60 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”

ogłoszonych 19 listopada 2012 r. powołuję komisję konkursową w składzie:

1)      Małgorzata Gackowska – Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu – przewodnicząca komisji;

2)      Anna Deptuła –młodszy referent w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;

3)      Anna Osiewicz – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Deptuła 10-12-2012 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 11-12-2012 13:28