herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 550/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz

 

ZARZĄDZENIE NR 550/12

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 17 grudnia 2012r.

 

 

w sprawie  przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 Uchwały       Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznaczam do zbycia nieruchomość komunalną, gminy – miasto Grudziądz,  stanowiącą odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 16, zapisanego w księdze wieczystej TO1U/00039082/1 wraz z udziałem wynoszącym 6210/288834 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka  nr 38/2 o powierzchni 0.2138ha, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00034945/4.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami.

 

§ 3.  Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 18-12-2012 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-12-2012 13:26