herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 549/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 549/12

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 17 grudnia 2012r.

 

 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz § 15 pkt 2 Uchwały Nr XX/125/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok zarządzam, co następuje:

 

            § 1. W Uchwale Nr XX/125/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok (zmiana: Uchwała Nr XXI/1/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2012r., Uchwała Nr XXII/9/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012r., Uchwała Nr XXIII/37/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012r., Uchwała Nr XXIV/51/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2012r., Uchwała Nr XXV/58/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2012r., Uchwała Nr XXVI/85/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 2012r., Uchwała Nr XXVII/100/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2012r., Uchwała Nr XXVIII/109/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012r., Uchwała Nr XXX/136/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2012r., Zarządzenie Nr 46/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 stycznia 2012r., Zarządzenie Nr 82/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 lutego 2012r., Zarządzenie Nr 129/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 marca 2012r., Zarządzenie Nr 152/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2012r., Zarządzenie Nr 214/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 maja 2012r., Zarządzenie Nr 256/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 czerwca 2012r., Zarządzenie Nr 329/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 lipca 2012r., Zarządzenie Nr 408/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 sierpnia 2012r., Zarządzenie Nr 443/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 września 2012r., Zarządzenie Nr 484/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 października 2012r., Zarządzenie Nr 524/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 listopada 2012r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 408.724.348,00zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 382.682.826,00zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 26.041.522,00zł

- zgodnie z Załącznikami nr 1 i nr 3 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 482.129.819,00zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 370.259.530,00zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 111.870.289,00zł

- zgodnie z Załącznikami nr 2 i nr 4 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3
do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

 

            § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 20-12-2012 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-12-2012 13:25