herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 558/12 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium

ZARZĄDZENIE NR 558/12
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium

Na podstawie § 5 ust. 2 uchwały nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dn. 22.02.12, poz. 529) zarządzam, co następuje:

 § 1. Powołuję komisję ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w składzie:

 1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Grudziądza:

       a) Krystyna Nowak,

       b) Małgorzata Ossowska-Neumann;

2) dwóch przedstawicieli Prezydenta Grudziądza:

       a) Przemysław Ślusarski – Wiceprezydent Grudziądza,

       b) Małgorzata Sadowska-Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;

3) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze kultury na terenie gminy-miasto Grudziądz:

       a) Anna Granica – Wiceprezes Stowarzyszenia Miasto Kultury w Grudziądzu,

       b) ks. Paweł Śmierzchalski – Dyrektor Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej "Okruszek" w Grudziądzu.

 

§ 2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków,

2) przedłożenie opinii Prezydentowi Grudziądza.

 

§ 3.1. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

2. Z chwilą przyznania stypendiów komisja ulegnie rozwiązaniu.

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Tadych 20-12-2012 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-12-2012 13:36