herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 559/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE NR 559/12

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w dniu 19 listopada 2012 r. na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej:

1)      „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)”, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,

2)      „Świadczenie usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia, obejmujących pomoc w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwienie kontaktu z otoczeniem”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia,

3)      „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)”, zgodnie z  Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,

4)      „Udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia,

5)      „Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, obejmującego  również zabezpieczenie jednego gorącego posiłku oraz niezbędnej odzieży, a także prowadzenie indywidualnej  pracy z osobami bezdomnymi polegającej na wspieraniu tych osób w wychodzeniu z bezdomności, rozwiązywaniu problemów życiowych, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia,

6)      „Zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądza”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia,

7)      „Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla 60 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Deptuła 21-12-2012 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-12-2012 13:37