herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 561/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 561/12
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku

 

 Na podstawie § 5Uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010r., Nr 182, poz. 2403)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku, w składzie:

- Małgorzata Sadowska-Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji,

- Kinga Bączkowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Promocji,

- Anna Tadych - podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji.

 § 2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

- dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków,

- przedłożenie wyników konkursu Prezydentowi Grudziądza.

 § 3. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa ulegnie rozwiązaniu.

 § 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Tadych 27-12-2012 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-12-2012 13:40