herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 535/12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 ? 2015" ? Załącznika do Uchwały Nr XLV/81/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" z późniejszymi zmianami.

ZARZĄDZENIE NR 535/12

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 03 grudnia 2012 r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015” – Załącznika do Uchwały Nr XLV/81/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015” z późniejszymi zmianami.

     Na podstawie § 2 ust. 2  i § 2 ust 1 Załącznika do Uchwały Nr XVII/99/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza oraz zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji ze zmianami wprowadzonym Uchwałą nr 91/1146/08 z dnia 27 listopada 2008, Uchwałą nr 7/58/09 z dnia 27 stycznia 2009 r., Uchwałą nr 45/653/09 z dnia 27 stycznia 2009 r., Uchwałą nr 59/986/09 z dnia 30 lipca 2009 r., Uchwałą nr 18/277/11 z dnia 17 marca 2011 r. oraz Uchwałą nr 54/1032/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r., zarządzam co następuje:

     § 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Grudziądza, w celu poznania opinii uwag i propozycji mieszkańców na temat zmian wprowadzonych do Załącznika do Uchwały Nr XLV/81/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015”, zmienionej Uchwałą Nr LI/11/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015”, Uchwałą Nr LIV/39/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015”, Uchwałą Nr LVI/66/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015”, Uchwałą Nr LVIII/99/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015”, Uchwałą Nr VII/29/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015”,  Uchwałą Nr XIII/83/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015”, Uchwałą nr XXIV/57/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015” oraz Uchwałą Nr XXVIII/121/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

     § 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 17 grudnia 2012 roku do dnia 21 grudnia 2012 r.

     § 3.  Zasięg terytorialny konsultacji stanowi obszar administracyjny wyznaczony dla gminy – miasto Grudziądz.

     § 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zamieszczenie dokumentu (Uchwały Nr XXVIII/121/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015”) do konsultacji na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych Gminy – Miasto Grudziądz www.konsultacje.grudziadz.pl

     2. Uwagi i opinie na temat zmian wprowadzanych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015 należy składać na formularzu: „Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych”, który w trakcie trwania konsultacji, będzie można pobrać ze strony internetowej www.konsultacje.grudziadz.pl

     3. Wypełnione formularze można złożyć osobiście w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1, pok. 331 lub przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres rewitalizacja@um.grudziadz.pl

     § 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 27-12-2012 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-12-2012 13:20