herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 478/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu 2014-01-14 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 477/13 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie nadania Statutu Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu 2014-01-14 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 476/13 w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2014-01-14 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 475/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 2014-01-14 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 474/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-01-14 13:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 473/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2014-01-14 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 472/13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2013 rok 2014-01-14 13:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 471/13 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 22-28 2014-01-14 12:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 470/13 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-01-14 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 469/13 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 17-21A. 2014-01-14 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 468/13 w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2014-01-10 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 467/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-01-10 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 466/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2014-01-10 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/13 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 6. 2014-01-10 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 464/13 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Grudziądzkiego Centrum Caritas 2014-01-14 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 463/13 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2014 rok 2014-01-10 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 462/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2014-01-10 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/13 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury, dla których gmina-miasto Grudziądz jest organizatorem oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2014-01-10 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3-go Maja/Macieja Rataja oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2014-01-10 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Bażenciej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2014-01-10 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/13 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2014-01-07 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 457/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Poniatowskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-01-07 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/13 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Gen. Grota Roweckiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2014-01-07 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-01-07 09:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2014-01-03 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 453/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2014-01-03 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/13 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-01-03 09:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/13 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Orzechowej 2014-01-03 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/13 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 440/2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kwiatowej 18, zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-01-02 11:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 449/13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014-01-02 11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/13 w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium półrocznego w pierwszym półroczu 2014 r. oraz stypendium na cały rok 2014) 2014-01-02 11:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/13 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2014-01-02 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-01-02 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 445/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-01-02 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 444/13 w sprawie oddania w najem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Sobieskiego 11, zabudowanej budynkiem szkoły oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2014-01-02 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-01-02 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 442/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku 2014-01-02 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 441/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2014-01-02 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 440/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kwiatowej 18, zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-01-02 11:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 439/13 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2014-01-02 11:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 438/13 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium na pierwsze półrocze 2014 roku i cały rok 2014 2014-01-02 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 437/13 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-01-02 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/13 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 8. 2014-01-02 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 435/13 zmieniające zarządzenie Nr 34/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkalnego w Grudziądzu lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne 2014-01-02 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/13 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-01-02 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia (planty) oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-01-02 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Sienkiewicza 25/27, zabudowanej obiektem handlowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-01-02 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 431/13 w sprawie odkupienia od MPGN Sp. z o.o. udziałów w Grudziądzkich Poręczeniach Kredytowych Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2014-01-02 10:56