herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 562/12 w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości oddanej w użytkowanie Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

 

ZARZĄDZENIE NR  562/2012

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 21 grudnia 2012 r.

 

 

w sprawie  ustanowienia hipoteki na nieruchomości oddanej w użytkowanie Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

 

 

 

            Na podstawie    art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. ( Dz. U.Nr 43 z 1964 r., poz. 296 z późn. zm.) w związku z  § 1   ust. 1  i   2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określenia zasad dotyczących obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz  (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

 

  

§ 1. Ustanawia się  hipotekę łączną  na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, do   kwoty  60 000 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) na nieruchomościach, oznaczonej jako działka nr 59/15 o pow. 5,4402 ha w obrębie 121, zapisanej w księdze wieczystej KWTO1U/00053321/3, działka nr 59/16 o pow. 0,1633ha i działka nr  59/17 o pow. 2,7476 ha w obrębie 121, zapisanej  w księdze wieczystej KW TO1U/000431890/9, działka nr 59/19 o pow.0,8839 ha w obrębie 121, zapisanej w księdze  wieczystej KW TO1U/00043184/7 i działka nr 59/4 o pow. 1,1444 ha w obrębie 121, zapisanej w księdze wieczystej KW TO1U/00043181/6, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, oddanych w nieodpłatne użytkowanie Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądza, w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z Umowy Pożyczki nr OPP/9/2012 udzielonej na restrukturyzację, zawartej w dniu 20 grudnia 2012 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie a Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

 

 

§ 2.  Gmina - miasto Grudziądz na prawach powiatu jako właściciel nieruchomości poddaje się egzekucji z nieruchomości wprost z aktu notarialnego w trybie przepisów art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

 

 

§ 3.      Wykonanie zarządzenia  powierzam Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

§ 4.      Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 02-01-2013 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-01-2013 09:22