herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 33/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

 

ZARZĄDZENIE NR 33/13

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 05 lutego 2013r.

 

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności gruntowej

 

 

            Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość stanowiącą własność gminy - miasto Grudziądz położoną w Grudziądzu przy ul. Libelta, oznaczoną jako działka  nr 257 o powierzchni 0.0181ha, w obrębie 108, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00020958/7.

 

            2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości stanowiącej działkę nr 121/1 w obr. 108 o powierzchni 0.0050ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00051470/8 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Libelta uzyskują prawo do przejścia i przejazdu (bez możliwości parkowania pojazdów) przez teren nieruchomości opisanej w ust. 1.

 

            3. Graficzny obraz służebności drogowej przedstawia załączona mapa.

 

            4. Wykonywanie służebności gruntowej następuje za wynagrodzeniem rocznym w wysokości 200,00 zł + należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu płatności wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 31 marca każdego roku.

 

            5. Każdocześni właściciele nieruchomości władnącej mają obowiązek uczestniczenia w utrzymaniu drogi dojazdowej w należytym stanie i porządku.

 

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 06-02-2013 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 15-02-2013 13:13