herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 34/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE NR 34/13

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 6 lutego 2013 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”ogłoszonym w dniu 16 stycznia 2013 r. powołuję komisję konkursową w składzie:

1)      Małgorzata Gackowska – Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

2)      Marlena Kotlewska-Cegłowska – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;

3)      Anna Osiewicz – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Deptuła 08-02-2013 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 15-02-2013 13:14