herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 58/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE NR 58/13

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 21 lutego 2013 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Dystrybucja żywności w granicach 200 ton w ramach programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013 z przeznaczeniem dla około pięciu tysięcy osób średniomiesięcznie żyjących w niedostatku”ogłoszonym w dniu 1 lutego 2013 r. powołuję komisję konkursową w składzie:

1)      Małgorzata Gackowska – Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

2)      Anna Deptuła – młodszy referent w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;

3)      Anna Osiewicz – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Deptuła 22-02-2013 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-02-2013 07:45