herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 67/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 26707 na rzecz gminy - miasto Grudziądz

 

          ZARZĄDZENIE NR 67/13

             PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

           z dnia 27 lutego 2013r.        

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie  hipoteki wpisanej w księdze wieczystej  KW 26707  na  rzecz  gminy - miasto Grudziądz

 

 

     Na  podstawie  art. 94  ustawy  z  dnia 6 lipca 1982 r. o  księgach  wieczystych  i  hipotece ( Dz. U. z  2001 r. Nr 124, poz.1361, z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

 

 

    § 1.Wyrażam zgodę  na  wykreślenie hipoteki przymusowej w wysokości 38.870,34 złotych /słownie:trzydzieściosiemtysięcyosiemsetsiedemdziesiątzłotychtrzydzieścicztery-grosze/ wraz z oprocentowaniem w skali rocznej wg stopy procentowej równej 50% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, wpisanej w księdze wieczystej KW 26707 na rzecz gminy – miasto Grudziądz, w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu nie spłaconej  opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Na Torem, stanowiącej działkę nr 5/67 o   powierzchni 3.044m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 26707, wobec dokonania zapłaty całości w/wym opłaty w wysokości 41.277,00 złotych wraz z oprocentowaniem.

 

     § 2Wykonanie   Zarządzenia   powierza   się   Naczelnikowi   Wydziału   Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

     § 3.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 04-03-2013 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 08-03-2013 08:37