herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 72/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 72/13

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 28 lutego 2013r.

 

 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zarządzam, co następuje:

 

            § 1. W Uchwale Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok (zmiana: Uchwała Nr XXXII/1/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2013r., Uchwała Nr XXXIII/7/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013r., Zarządzenie Nr 26/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 stycznia 2013r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w załączniku nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2
do niniejszego zarządzenia.

             § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

 

            § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 06-03-2013 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 08-03-2013 08:53