herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2014-07-08 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/14 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-08-13 12:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2014 rok 2014-08-04 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 240 ANULOWANY 2015-01-05 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/14 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-07-08 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-07-08 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Miłej, ul. Zimowej, przeznaczonych na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2014-08-27 07:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-07-03 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/14 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2014-2015 programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi" 2014-08-27 07:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-07-03 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/14 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium półrocznego w drugim półroczu 2014 r.) 2014-07-03 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2014-07-03 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/14 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2014-07-03 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/14 w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2014-07-01 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 229/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulic Szarotkowej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-07-01 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-07-01 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/14 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2014-07-01 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2014-07-01 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-07-01 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu za 2013 rok 2014-07-01 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-07-01 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/14 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku 2014-07-01 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-07-01 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska, zabudowanej garażem, pomieszczeniem gospodarczym i ogródkiem przydomowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-07-01 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-06-17 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-06-17 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2014-06-17 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wąskiej 20, zagospodarowanej ogródkami przydomowymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-06-17 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/14 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu oraz cennika opłat za przewóz osób niepełnosprawnych 2014-06-17 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2014-06-17 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sportowców, zagospodarowanej ogródkiem przydomowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-06-17 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/14 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2014-06-11 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2014-06-11 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-06-11 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2014-06-11 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 13, zagospodarowanej ogródkami przydomowymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-06-11 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/14 uchylające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2014-06-11 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2014-06-11 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/14 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania i wdrożenia pilotażowego programu udzielania pomocy psychologicznej ofiarom oraz rodzinom ofiar, wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń 2014-06-17 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/14 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gałczyńskiego 2014-06-11 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/14 w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie nieruchomości od służebności 2014-06-11 08:19