herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-08-08 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 336/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Libelta, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-08-27 07:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 335/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00022107/1 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2014-08-27 07:49
dokument ZARZADZENIE NR 334/14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 285/14 z dnia 16 lipca 2014 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-08 07:11
dokument ZARZADZENIE NR 333/14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 284/14 z dnia 16 lipca 2014 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-08 07:02
dokument ZARZADZENIE NR 332/14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 283/14 z dnia 16 lipca 2014 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-08 06:56
dokument ZARZADZENIE NR 331/14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 282/14 z dnia 16 lipca 2014 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-08 06:55
dokument ZARZADZENIE NR 330/14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 281/14 z dnia 16 lipca 2014 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-08 06:51
dokument ZARZADZENIE NR 329/14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 280/14 z dnia 16 lipca 2014 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-08 06:49
dokument ZARZADZENIE NR 328/14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 279/14 z dnia 16 lipca 2014 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-08 06:46
dokument ZARZADZENIE NR 327/14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 278/14 z dnia 16 lipca 2014 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-08 06:43
dokument ZARZADZENIE NR 326/14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 277/14 z dnia 16 lipca 2014 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-08 06:37
dokument ZARZADZENIE NR 325/14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 276/14 z dnia 16 lipca 2014 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-08 06:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 324/14 w sprawie powierzenia spraw związanych z prowadzeniem nadzoru nad jednostką organizacyjną gminy – miasto Grudziądz 2014-08-07 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/14 w sprawie upoważnienia Wiceprezydenta Grudziądza do składania oświadczeń woli 2014-08-07 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/14 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-08-07 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00015333/2 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2014-08-07 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/14 w sprawie powołania Wiceprezydenta Grudziądza. 2014-08-07 14:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/14 w sprawie odwołania Wiceprezydenta Grudziądza 2014-08-07 14:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 318/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2014-08-07 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Orzeszkowej przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 40 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-08-07 09:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego 38, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2014-08-07 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 315/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Aleksandra Gierymskiego, przyległej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych im dr Jalkowskiego w Grudziądzu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2014-08-07 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej, z przeznaczeniem pod plac składowy materiałów budowlanych i rozbiórkowych 2014-08-07 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/14 uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw oceny indywidualnego stanu technicznego budynków przekazanych w trwały zarząd 2014-08-07 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/14 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2014-08-07 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 306/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 305/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 304/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 303/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 302/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 301/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 300/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 299/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 298/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 297/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 296/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 295/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 294/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 293/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 292/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 291/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 290/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 289/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 286/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 285/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 284/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 283/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 282/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 281/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 280/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 279/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 277/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 276/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 274/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 273/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 272/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 271/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 270/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 269/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-06 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 268/14 zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny 2014-08-06 07:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 267/14 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 8. 2014-08-06 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 266/14 w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 2014-08-05 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 265/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej, zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-08-05 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/14 zmieniające zarządzenie Nr 294/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości położonej w Grudziądzu nad Wisłą 2014-08-05 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 263/14 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2014-08-05 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 262/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej 21-23, zagospodarowanej ogródkiem przydomowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-08-05 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 261/14 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w gminnym zasobie mieszkaniowym 2014-08-05 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 260/14 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu 2014-08-05 09:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 259/14 w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu 2014-08-05 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 258/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dąbrówki, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-08-05 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 257/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-08-05 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/14 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2014-07-11 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/14 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2014-07-11 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2014-08-05 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 253/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-08-05 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-08-05 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 251/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-08-05 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/14 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 216/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wąskiej 20, zagospodarowanej ogródkami przydomowymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-08-27 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż okularów słonecznych 2014-08-04 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku 2014-08-04 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/14 zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027 2014-07-08 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00050712/0 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2014-07-08 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 245/14 w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2014-08-04 13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/14 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do OPEC Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu 2014-07-08 09:00