herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 519/14 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium półrocznego w pierwszym półroczu 2015 r. oraz stypendium na cały rok 2015) 2015-01-15 08:24
ZARZĄDZENIE NR 518/14 w sprawie odwołania Wiceprezydenta Grudziądza 2015-01-28 10:54
ZARZĄDZENIE NR 517/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2015-01-05 08:02
ZARZĄDZENIE NR 516/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2015-01-15 08:22
ZARZĄDZENIE NR 515/14 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym w Białym Borze k/Grudziądza z przeznaczeniem na potrzeby Agencja "JAXA" z Torunia oraz INTRA-SAD ze Świecia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-01-15 08:20
ZARZĄDZENIE NR 514/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-01-05 08:01
ZARZĄDZENIE NR 513/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku 2015-01-05 08:01
ZARZĄDZENIE NR 512/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2015-01-05 07:59
ZARZĄDZENIE NR 511/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2015-01-05 07:58
ZARZĄDZENIE NR 510/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sikorskiego 27, zabudowanej siecią ciepłowniczą wraz z komorą ciepłowniczą oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-01-15 08:15
ZARZĄDZENIE NR 509/14 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej w Grudziądzu przy ul. Karabinierów 2014-12-29 08:57
ZARZĄDZENIE NR 508/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2014 rok 2015-01-22 10:36
ZARZĄDZENIE NR 507/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2014-12-29 08:55
ZARZĄDZENIE NR 506/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2014-12-29 08:52
ZARZĄDZENIE NR 505/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2014-12-22 12:22
ZARZĄDZENIE NR 504/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-12-22 12:21
ZARZĄDZENIE NR 503/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-12-29 08:51
ZARZĄDZENIE NR 502/14 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2014-12-22 10:29
ZARZĄDZENIE NR 501/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa, zagospodarowanej ogródkiem przydomowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-12-22 12:19
ZARZĄDZENIE NR 500/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-12-22 12:16
ZARZĄDZENIE NR 499/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-12-22 12:15
ZARZĄDZENIE NR 498/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-12-22 12:13
ZARZĄDZENIE NR 497/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-12-22 12:12
ZARZĄDZENIE NR 496/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-12-22 12:10
ZARZĄDZENIE NR 495/14 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Górnej i ulicy Sztumskiej 2014-12-22 11:16
ZARZĄDZENIE NR 494/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-12-22 11:13
ZARZĄDZENIE NR 493/14 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Wrzosowej 2014-12-22 10:15
ZARZĄDZENIE NR 492/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2014 rok 2014-12-22 10:12
ZARZĄDZENIE NR 491/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2014-12-22 10:09
ZARZĄDZENIE NR 490/14 w sprawie ustalania rabatów dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów okresowych komunikacji miejskiej za pomocą strony internetowej w Grudziądzu. 2014-12-22 11:15
ZARZĄDZENIE NR 489/14 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności gruntów położonych w Grudziądzu przy ulicy Narcyzowej – ulicy Kaliowej 2014-12-17 08:24
ZARZĄDZENIE NR 488/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-12-17 08:23
ZARZĄDZENIE NR 487/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Łąkowa, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-12-17 08:22
ZARZĄDZENIE NR 486/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Oliwskiej 10, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-12-17 08:20
ZARZĄDZENIE NR 485/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 55 przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 75 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-12-17 08:18
ZARZĄDZENIE NR 484/14 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium na pierwsze półrocze 2015 roku i cały rok 2015 2014-12-29 08:50
ZARZĄDZENIE NR 483/14 w sprawie ustalania rabatów przy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla odbiorców hurtowych oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów 2014-12-09 08:50
ZARZĄDZENIE NR 482/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2014-12-17 08:15
ZARZĄDZENIE NR 481/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulic Łyskowskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-12-17 08:12
ZARZĄDZENIE NR 480/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulic Szarotkowej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-12-17 08:10
ZARZĄDZENIE NR 479/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Oliwskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-12-17 08:09
ZARZĄDZENIE NR 478/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-12-17 08:05
ZARZĄDZENIE NR 477/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku 2014-12-09 08:43
ZARZĄDZENIE NR 476/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-12-09 08:41
ZARZĄDZENIE NR 475/14 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-12-29 08:55
ZARZĄDZENIE NR 474/14 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2014-12-09 08:38
ZARZĄDZENIE NR 473/14 w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 2014-12-09 08:36