herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-11-08 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/16 zmieniające zarządzenie Nr 233/16 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-11-08 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-11-08 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Grudziądza na lata 2016-2025" 2016-11-08 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2016-11-08 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-11-08 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-11-08 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 417/16 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2016-11-08 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 416/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-11-07 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 415/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2016-11-08 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 414/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-11-07 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 413/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-11-07 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 412/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2016-11-07 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/16 w sprawie opracowania projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny. 2016-11-08 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/16 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu "Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Grudziądza na lata 2016-2025" 2016-11-07 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/16 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2016-11-07 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu prawem służebności gruntowej 2016-11-07 11:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2016-12-15 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/16 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2016-11-07 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia. 2016-11-07 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 404/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-11-07 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-11-07 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 402/16 w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Grudziądza 2016-11-08 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-10-19 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 400/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-11-07 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 399/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej,nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-11-07 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 398/16 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2016-11-07 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2016-11-07 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 396/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-10-19 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 395/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-10-19 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 394/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna oraz ustalenia stawki czynszu 2016-10-19 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 393/16 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu 2016-10-19 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 392/16 w sprawie objęcia akcji w GKM S.A. w Grudziądzu 2016-10-19 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 391/16 zmieniające Zarządzenie Nr 367/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 września 2016 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2016-10-19 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 390/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-10-19 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 389/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kasprowicza oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-10-19 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 388/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-10-19 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 387/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-10-19 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 386/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-10-19 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 385/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2016-10-19 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 384/16 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do składania oświadczeń woli 2016-10-19 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 383/16 w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów na terenie miasta Grudziądza 2016-10-20 09:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 382/16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2016 rok 2016-10-19 10:51