herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 524/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2017-01-19 10:04
ZARZĄDZENIE NR 523/16 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017 2017-01-19 10:02
ZARZĄDZENIE NR 522/16 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2017-01-19 10:13
ZARZĄDZENIE NR 521/16 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 2017-01-30 13:35
ZARZĄDZENIE NR 520/16 w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 r. 2017-01-19 10:00
ZARZĄDZENIE NR 519/16 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie-miasto Grudziądz 2017-01-19 09:59
ZARZĄDZENIE NR 518/16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2016 rok 2017-01-19 10:09
ZARZĄDZENIE NR 517/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2017-01-19 09:58
ZARZĄDZENIE NR 516/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2017-01-19 09:56
ZARZĄDZENIE NR 515/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2017-01-19 09:55
ZARZĄDZENIE NR 514/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kopernika, zabudowanej kontenerem telekomunikacyjnym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-01-19 09:50
ZARZĄDZENIE NR 513/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego 1, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2017-01-19 09:49
ZARZĄDZENIE NR 512/16 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2017-01-19 09:47
ZARZĄDZENIE NR 511/16 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu 2017-01-19 09:47
ZARZĄDZENIE NR 510/16 w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór i z terenów miejskich. 2017-01-19 09:45
ZARZĄDZENIE NR 509/16 uchylające zarządzenie w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-12-28 08:11
ZARZĄDZENIE NR 508/16 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gen. Grota Roweckiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-01-19 09:42
ZARZĄDZENIE NR 507/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Miłoleśnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-01-19 09:41
ZARZĄDZENIE NR 506/16 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-12-28 08:11
ZARZĄDZENIE NR 505/16 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium na pierwsze półrocze 2017 roku i cały rok 2017 2017-01-26 07:32
ZARZĄDZENIE NR 504/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2017-01-19 07:56
ZARZĄDZENIE NR 503/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku 2016-12-28 08:10
ZARZĄDZENIE NR 502/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-12-28 08:09
ZARZĄDZENIE NR 501/16 w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy-miasto Grudziądz dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2017-01-09 08:54
ZARZĄDZENIE NR 500/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017-01-19 09:39
ZARZĄDZENIE NR 499/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-12-28 08:07
ZARZĄDZENIE NR 498/16 w sprawie wyrażenia zgody 2016-12-29 07:04
ZARZĄDZENIE NR 497/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-12-28 08:06
ZARZĄDZENIE NR 496/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-12-28 08:06
ZARZĄDZENIE NR 495/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-12-28 08:05
ZARZĄDZENIE NR 494/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku 2016-12-28 08:03
ZARZĄDZENIE NR 493/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-12-28 08:02
ZARZĄDZENIE NR 492/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-12-28 08:00
ZARZĄDZENIE NR 491/16 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia 2016-12-28 07:59
ZARZĄDZENIE NR 490/16 w sprawie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu za 2015 rok 2016-12-28 07:57
ZARZĄDZENIE NR 489/16 w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw utworzenia sieci szkół podstawowych w Grudziądzu 2016-12-15 11:06
ZARZĄDZENIE NR 488/16 w sprawie zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kalinkowej 2016-12-15 11:05
ZARZĄDZENIE NR 487/16 zmieniające zarządzenie Nr 291/13 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 2016-12-15 11:04
ZARZĄDZENIE NR 486/16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2016 rok 2016-12-15 10:57
ZARZĄDZENIE NR 485/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2016-12-15 11:02
ZARZĄDZENIE NR 484/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Pułaskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-12-15 11:02
ZARZĄDZENIE NR 483/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2016-12-15 10:59
ZARZĄDZENIE NR 482/16 w sprawie zamiany prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Ikara 4, na prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Spichrzowej 45 2016-12-15 10:59