herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-04-05 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/18 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2017 rok 2018-04-05 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok 2018-04-05 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/18 zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi 2018-04-05 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury – Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu 2018-04-05 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-04-05 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Południowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-04-05 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/18 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 2018-04-11 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2018-04-05 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/18 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 2018-04-05 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-04-05 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/18 w sprawie objęcia akcji w Grudziądzkim Klubie Motocyklowym S.A. w Grudziądzu 2018-04-05 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/18 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina-miasto Grudziądz 2018-04-05 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-03-07 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/18 w sprawie objęcia akcji w Grudziądzkim Klubie Motocyklowym S.A. w Grudziądzu 2018-03-07 10:58