herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 368/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu polegających na udziale grudziądzkiej drużyny w rozgrywkach ligowych Superligi mężczyzn w tenisie stołowym 2019-09-06 08:02
ZARZĄDZENIE NR 367/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu polegających na wspieraniu przygotowania grudziądzkich zawodników będących członkami kadry narodowej do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 r. 2019-09-06 08:02
ZARZĄDZENIE NR 366/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00034367/8 na rzecz Skarbu Państwa 2019-09-06 08:01
ZARZĄDZENIE NR 365/19 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2019-09-06 07:11
ZARZĄDZENIE NR 364/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-09-06 07:10
ZARZĄDZENIE NR 363/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2019-09-06 08:00
ZARZĄDZENIE NR 362/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działań w ramach regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim" 2019-10-04 09:30
ZARZĄDZENIE NR 361/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok 2019-09-06 07:09
ZARZĄDZENIE NR 360/19 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-09-27 12:02
ZARZĄDZENIE NR 359/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Mickiewicza 26 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-09-27 12:01
ZARZĄDZENIE NR 358/19 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2019-08-28 08:42
ZARZĄDZENIE NR 357/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacji Działań Instytucji na Rzecz Rodziny 2019-09-06 07:08
ZARZĄDZENIE NR 356/19 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej OPEC GRUDZIĄDZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") 2019-09-06 07:07
ZARZĄDZENIE NR 355/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przeprowadzonego konkursu na Operatora, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Zamkowej (Góra Zamkowa), z przeznaczeniem pod prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej i cateringowej 2019-09-27 11:59
ZARZĄDZENIE NR 354/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00002505/5 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2019-08-28 08:29
ZARZĄDZENIE NR 353/19 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych 2019-09-06 07:04
ZARZĄDZENIE NR 352/19 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Grudziądzu 2019-10-11 12:10
ZARZĄDZENIE NR 351/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. ,,Wyprawka szkolna" 2019-08-28 08:33
ZARZĄDZENIE NR 350/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2019-09-27 11:57
ZARZĄDZENIE NR 349/19 w sprawie Regulaminu korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2019-10-08 16:00
ZARZĄDZENIE NR 348/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2019-09-06 07:02
ZARZĄDZENIE NR 347/19 w sprawie Regulaminu Bezpieczeństwa i Porządku obowiązującego na terenie obiektów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2019-10-02 14:25
ZARZĄDZENIE NR 346/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu polegajacych na wspieraniu przygotowania grudziądzkich zawodników bedących członkami kadry narodowej do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 r. 2019-08-28 07:29
ZARZĄDZENIE NR 345/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu polegających na udziale grudziądzkiej drużyny w rozgrywkach ligowych Superligi mężczyzn w tenisie stołowym 2019-08-28 07:28
ZARZĄDZENIE NR 344/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-08-28 08:32
ZARZĄDZENIE NR 343/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kazimierza Kirejczyka w Grudziądzu 2019-08-28 07:27
ZARZĄDZENIE NR 342/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Tarpno" w Grudziądzu 2019-08-28 07:26
ZARZĄDZENIE NR 341/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu 2019-08-28 07:25
ZARZĄDZENIE NR 340/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu 2019-08-28 07:25
ZARZĄDZENIE NR 339/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Grudziądzu 2019-08-28 07:24
ZARZĄDZENIE NR 338/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-08-28 07:24
ZARZĄDZENIE NR 337/19 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw imprez miejskich 2019-09-06 07:01
ZARZĄDZENIE NR 336/19 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku 2019-08-28 07:21
ZARZĄDZENIE NR 335/19 zmieniające zarządzenie o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok 2019-08-28 07:18
ZARZĄDZENIE NR 334/19 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 2019-08-28 07:17
ZARZĄDZENIE NR 333/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-08-28 08:27
ZARZĄDZENIE NR 332/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-08-28 08:22
ZARZĄDZENIE NR 331/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-08-28 07:16