herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 66/10 w sprawie ponoszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu 2010-03-11 13:04
ZARZĄDZENIE NR 65/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-04-09 15:02
ZARZĄDZENIE NR 64/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-03-11 13:03
ZARZĄDZENIE NR 63/10 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2010-03-11 13:49
ZARZĄDZENIE NR 62/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-03-11 13:02
ZARZĄDZENIE NR 61/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-03-11 13:01
ZARZĄDZENIE NR 60/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-03-11 13:00
ZARZĄDZENIE NR 59/10 zmieniające zarządzenie nr 507/09 Prezydenta Grudziądza w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-03-11 12:59
ZARZĄDZENIE NR 58/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Zachodniej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-03-11 12:58
ZARZADZENIE NR 57/10 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1991 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2010-03-15 11:39
ZARZĄDZENIE NR 56/10 w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy – miasto Grudziądz 2010-03-15 11:37
ZARZĄDZENIE NR 55/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-03-11 12:30
ZARZĄDZENIE NR 54/10 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 15 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Cmentarnej w celu budowy drewnianych obiektów handlowych oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-03-25 13:00
ZARZĄDZENIE NR 53/10 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego 64, ulicy Zamkowej 11, ulicy Prusa 10, ulicy Puszkina 10 i ulicy Legionów 30 2010-03-11 12:31
ZARZĄDZENIE NR 52/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2010-03-25 12:59
ZARZĄDZENIE NR 51/10 w sprawie przyznania stypedniów sportowych 2010-03-11 12:26
ZARZĄDZENIE NR 50/10 w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Włodka – ulicy Hallera 2010-03-25 11:22
ZARZĄDZENIE NR 49/10 w sprawie powołania zespołu do spraw oceny indywidualnego stanu technicznego budynków przekazanych w trwały zarząd 2010-03-11 11:43
ZARZĄDZENIE NR 48/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-03-11 11:41
ZARZĄDZENIE NR 47/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-03-11 11:40
ZARZĄDZENIE NR 46/10 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Tylnej 4 2010-03-11 11:39
ZARZĄDZENIE NR 45/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2010-03-11 11:39
ZARZĄDZENIE NR 44/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-03-11 11:38
ZARZĄDZENIE NR 43/10 w sprawie organizacji robót publicznych w 2010 roku przez Urząd Miejski w Grudziądzu 2010-03-11 11:37
ZARZĄDZENIE NR 42/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-03-25 11:21
ZARZĄDZENIE NR 41/10 zmieniające zarządzenie Nr 545/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36 (Monitor Grudziądzki Nr 19, poz. 222 z 17 grudnia 2009r.) 2010-03-11 11:38
ZARZĄDZENIE NR 40/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Nauczycielskiej z ul. Parkową, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-03-09 08:47
ZARZĄDZENIE NR 39/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 52. 2010-03-09 08:44
ZARZĄDZENIE NR 38/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Szosa Toruńska, zabudowanej tablicą reklamową oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-03-09 08:43
ZARZĄDZENIE NR 37/10 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Hallera 45 2010-03-09 08:40
ZARZĄDZENIE NR 36/10 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Konopnickiej 10 2010-03-09 08:39
ZARZĄDZENIE NR 35/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Smoleńskiego 7 2010-02-05 13:38
ZARZĄDZENIE NR 34/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Smoleńskiego 7 2010-02-05 13:37
ZARZĄDZENIE NR 33/10 w sprawie określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności za sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej 2010-02-05 13:37
ZARZĄDZENIE NR 32/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Smoleńskiego 7 2010-02-05 13:36
ZARZĄDZENIE NR 31/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Smoleńskiego 7 2010-02-05 13:35
ZARZĄDZENIE NR 30/10 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych 2010-02-05 13:42
ZARZĄDZENIE NR 29/10 w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010-02-05 13:41
ZARZĄDZENIE NR 28/10 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2010-02-05 13:40
ZARZĄDZENIE NR 27/10 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej przy ul. Śniadeckich. 2010-02-05 13:34
ZARZĄDZENIE NR 26/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-02-05 13:33
ZARZADZENIE NR 25/10 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Grudziądzu 2010-02-05 13:32