herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/10 z dnia 19 listopada 2010 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 427/10 z dnia 19 listopada 2010 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 457/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 426/10 z dnia 19 listopada 2010 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 245/10 z dnia 19 listopada 2010 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/10 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczący się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Legionów 13A 2010-12-09 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Sienkiewicza 25/27, zabudowanej obiektem handlowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-12-09 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 453 /10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2010-12-09 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/10 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2010-12-09 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-12-09 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej 2010-12-14 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 449/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej 2010-12-14 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-12-09 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/2010 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Grudziądzu przy ul. Batorego 26 i 26a 2010-12-14 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/10 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Biura Obsługi Projektu d/s realizacji projektu "Dajmy szansę dzieciom" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-12-14 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 445/2010 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 2. 2010-12-09 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 444/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 2. 2010-12-09 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 2. 2010-12-09 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 442/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 2. 2010-12-09 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 441/10 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-12-09 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 440/10 w sprawie odwołania Wiceprezydenta Grudziądza 2010-12-01 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 439/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej 2010-12-14 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 438/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska, stanowiącej drogę wjazdową oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-12-09 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 437/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-12-09 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów, zabudowanej obiektem handlowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-12-09 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 435/10 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego 2010-12-09 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/10 w sprawie sposobu zapłaty należności stanowiącej dopłatę z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul.Droga Kurpiowska -Mieczykowa i Nad Torem. 2010-12-09 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gałczyńskiego 2010-12-17 12:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 431/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-12-09 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-12-09 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/10 zmieniające Zarządzenie nr 423/07 Prezydenta Grudziądza w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Nad Torem i ul. Droga Kurpiowska 62 – Mieczykowa 2010-12-09 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/10 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2010-12-09 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/10 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr LII/14/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku 2010-11-17 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-12-09 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/10 w sprawie projektu budżetu na 2011 rok 2010-12-09 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/10 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp.z o.o. w Grudziądzu. 2010-12-09 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 417/10 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz udzielania zamówień publicznych przez gminne jednostki organizacyjne 2010-12-09 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 416/10 w sprawie realizowania przedsięwzięć przez gminne jednostki organizacyjne 2010-12-09 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 415/10 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-12-09 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 414/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaworowej - ul. Jodłowej 2010-12-09 08:21