herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 299/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-08-16 11:32
ZARZĄDZENIE NR 298/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości należących do gminy – miasto Grudziądz 2011-08-05 10:46
ZARZĄDZENIE NR 297/11 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2011-08-05 14:33
ZARZĄDZENIE NR 296/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-08-05 10:45
ZARZĄDZENIE NR 295/11 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 13328 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2011-09-07 08:53
ZARZĄDZENIE NR 294/11 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu cen sprzedaży nieruchomości położonych w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 2011-08-02 10:46
ZARZĄDZENIE NR 293/11 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 33 2011-08-02 10:45
ZARZĄDZENIE NR 292/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-08-05 10:44
ZARZĄDZENIE NR 291/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-08-05 10:43
ZARZĄDZENIE NR 290/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2011-08-02 10:44
ZARZĄDZENIE NR 289/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jodłowej 2011-09-16 13:27
ZARZĄDZENIE NR 288/11 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do spółki Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Spółka z o.o. w Grudziądzu 2011-08-26 07:27
ZARZĄDZENIE NR 287/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-08-05 10:42
ZARZĄDZENIE NR 286/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego, częściowo zabudowane garażem blaszanym, przeznaczone na polepszenie warunków zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2011-08-02 10:44
ZARZĄDZENIE NR 285/11 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2011-08-02 10:42
ZARZĄDZENIE NR 284/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-08-02 10:41
ZARZĄDZENIE NR 283/11 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2011-08-02 10:41
ZARZĄDZENIE NR 282/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-08-02 10:39
ZARZĄDZENIE NR 281/11 w sprawie Zespołu ds. przygotowania koncepcji Gminnej Grupy Zakupowej 2011-08-05 10:47
ZARZĄDZENIE NR 280/11 w sprawie ustalania rabatów przy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2011-08-16 12:08
ZARZĄDZENIE NR 279/11 w sprawie wykreślenia prawa odkupu nieruchomości 2011-07-14 13:59
ZARZĄDZENIE NR 278/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej 2011-08-01 10:26
ZARZĄDZENIE NR 277/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-07-14 14:00
ZARZĄDZENIE NR 276/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-07-12 11:05
ZARZĄDZENIE NR 275/11 w sprawie aktualizacji gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 2011-08-01 10:25
ZARZĄDZENIE NR 274/11 w sprawie aktualizacji gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 2011-08-01 10:24
ZARZĄDZENIE NR 273/11 w sprawie aktualizacji gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 2011-08-01 10:24
ZARZĄDZENIE NR 272/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-07-12 11:08
ZARZĄDZENIE NR 271/11 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Grudziądzu przy ul. Libelta 3 2011-07-12 11:07
ZARZĄDZENIE NR 270/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 25-27 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-07-14 13:58
ZARZĄDZENIE NR 269/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2011-08-01 10:23
ZARZĄDZENIE NR 268/11 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2011-07-12 11:02
ZARZĄDZENIE NR 267/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Orzechowej 2011-08-01 10:20
ZARZĄDZENIE NR 266/11 w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2011-07-12 11:01
ZARZĄDZENIE NR 265/11 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-07-12 11:05
ZARZĄDZENIE NR 264/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-07-12 11:06
ZARZĄDZENIE NR 263/11 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu 2011-07-12 11:01
ZARZĄDZENIE NR 262/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-07-12 11:04
ZARZĄDZENIE NR 261/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-07-14 13:54
ZARZĄDZENIE NR 260/11 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności za sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej 2011-07-12 11:02
ZARZĄDZENIE NR 259/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-07-12 11:03
ZARZĄDZENIE NR 258/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-08-01 10:10
ZARZĄDZENIE NR 257/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jabłoniowej 2011-08-01 10:09