herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 499/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2011-12-22 09:02
ZARZĄDZENIE NR 498/11 w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2011-12-22 09:01
ZARZĄDZENIE NR 497/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-12-22 09:01
ZARZĄDZENIE NR 496/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-12-22 09:00
ZARZĄDZENIE NR 495/11 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2011-12-02 09:04
ZARZĄDZENIE NR 494/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-12-02 09:03
ZARZĄDZENIE NR 493/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-12-02 08:35
ZARZĄDZENIE NR 492/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-12-02 08:36
ZARZĄDZENIE NR 491/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-12-02 08:37
ZARZĄDZENIE NR 490/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-12-02 08:38
ZARZĄDZENIE NR 489/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-12-02 08:39
ZARZĄDZENIE NR 488/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-12-02 08:40
ZARZĄDZENIE NR 487/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-12-02 08:41
ZARZĄDZENIE NR 486/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-12-02 08:31
ZARZĄDZENIE NR 485/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2011-12-02 09:02
ZARZĄDZENIE NR 484/11 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prawem służebności przesyłu 2011-12-22 08:59
ZARZĄDZENIE NR 483/11 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prawem służebności przesyłu 2011-12-22 08:59
ZARZĄDZENIE NR 482/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej 59, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-12-02 08:33
ZARZĄDZENIE NR 481/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-12-02 08:32
ZARZĄDZENIE NR 480/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2011-11-22 08:10
ZARZĄDZENIE NR 479/11 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2011-11-22 10:12
ZARZĄDZENIE NR 478/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-11-22 08:08
ZARZĄDZENIE NR 477/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-11-22 08:08
ZARZĄDZENIE NR 476/11 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Biura Obsługi Projektu d/s realizacji projektu "Dajmy szansę dzieciom" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-11-25 14:00
ZARZĄDZENIE NR 475/11 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr VII/28/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku 2011-11-17 08:28
ZARZĄDZENIE NR 474/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2011-11-25 13:59
ZARZĄDZENIE NR 473/11 w sprawie projektu budżetu na 2012 rok 2011-11-17 08:29
ZARZĄDZENIE NR 472/11 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do spółki Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Spółka z o.o. w Grudziądzu 2011-11-17 08:30
ZARZĄDZENIE NR 471/11 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Grudziądza 2011-11-14 08:50
ZARZĄDZENIE NR 470/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku 2011-11-17 08:29
ZARZĄDZENIE NR 469/11 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2011-11-22 08:07
ZARZĄDZENIE NR 468/11 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2011-11-22 08:06
ZARZĄDZENIE NR 467/11 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2011-11-22 08:02