herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 537/11 w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2013-08-26 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 536/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2012-01-17 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 535/11 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie-miasto Grudziądz 2012-02-22 10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 534/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-01-12 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 533/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie WPF miasta Grudziądza na lata 2011-2031 2012-01-10 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 532/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej 2012-01-17 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 531/11 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2011 rok 2012-01-10 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 530/11 w sprawie: upoważnienia do zatwierdzania projektów organizacji ruchu w imieniu Prezydenta Grudziądza 2012-01-23 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 529/11 w sprawie: upoważnienia do zatwierdzania projektów organizacji ruchu w imieniu Prezydenta Grudziądza 2012-01-23 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 528/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2012-01-10 12:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 527/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku 2012-01-19 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 526/11 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2012-01-12 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 525/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2011-12-30 11:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 524/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-01-12 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 523/11 w sprawie regulaminu Cmentarza Komunlanego w Grudziądzu 2012-01-12 13:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 522/11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-12-22 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 521/11 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-12-30 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 520/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2011-12-22 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 519/11 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2011-12-22 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 518/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-12-22 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 517/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-12-22 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 516/11 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2011-12-22 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 515/11 w sprawie zasad odpłatnosci za zakup drewna 2012-01-12 13:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 514/11 zmieniające zarządzenie w sprawie realizowania przedsięwzięć przez gminne jednostki organizacyjne 2011-12-22 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 513/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2011-12-22 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 512/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-12-22 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 511/11 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 82 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-12-22 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 510/11 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz ul. Legionów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-12-22 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 509/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2011-12-22 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 508/11 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2011-12-29 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 507/11 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2011-12-29 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 506/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2011-12-22 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 505/11 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2011-12-22 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 504/11 w sprawie ogloszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2012 rok." 2011-12-22 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 503/11 w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 2011-12-22 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 502/11 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-12-22 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 501/11 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2011-12-22 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 500/11 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu 2011-12-22 09:24