herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/14 w sprawie nabycia na własność gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 2014-03-17 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 67, zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-03-17 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 67, zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-03-17 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/14 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy – miasto Grudziądz. 2014-03-17 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-03-17 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/14 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2014-03-04 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 67, zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-03-04 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-03-04 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-03-04 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2014-03-04 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/14 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym w Białym Borze k/Grudziądza z przeznaczeniem na potrzeby Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego firmy Skanska SA w Poznaniu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2014-03-04 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/14 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1995 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2014-03-06 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-03-04 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Pułaskiego, w celu zagospodarowania jej ogródkiem przydomowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-03-04 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej, zabudowanej czterema pomieszczeniami gospodarczymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-03-04 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Turystyka i krajoznawstwo" 2014-03-04 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/14 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania kompleksowego systemu wsparcia przedsiębiorców na terenie miasta Grudziądza w związku z realizacją nowych inwestycji i tworzeniem związanych z nimi nowych miejsc pracy. 2014-03-04 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-03-04 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/14 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 6. 2014-03-04 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2014-03-04 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwrtego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" 2014-03-03 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/14 w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia dialogu technicznego 2014-03-03 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-03-04 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" 2014-03-03 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/14 w sprawie przyjęcia harmonogramu działań służących realizacji w 2014 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2004-2015" 2014-03-03 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-03-03 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku 2014-03-03 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/14 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2014-03-03 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej 2014-03-03 10:38